Kerkstraat 110

Wormerveer

Een plan voor de toekomst

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik als rusthuis en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Om nu alvast te anticiperen op de toekomst hebben gemeente Zaanstad en eigenaar verkennende gesprekken gevoerd voor een woningbouwontwikkeling. Een belangrijk onderwerp daarbij is de participatie met de buurt.

Zowel de gemeente als de eigenaar vinden het belangrijk de buurt te betrekken bij de planvorming.

De eerste participatie-avond was een kennismaking met omwonenden, gemeente en ontwikkelaar. Op 29 september 2021 kwamen wij samen in het voormalig verzorgingstehuis aan de Kerkstraat 110. Omwonenden stonden open voor informatie en om hun ideeën met ons te delen. 

Met een kopje koffie in de hand openden de gemeente Zaanstad en ontwikkelaar Dennenborgh Group met een korte presentatie. Hierop kwamen al enkele zorgen naar voren zoals de overlast die omwonenden nu ervaren van de arbeidsmigranten die in het pand leven.

Opvolgend werden er groepen gevormd ter bespreking van de onderwerpen: 
– Doelgroep
– Infrastructuur & parkeren 
– Voorzieningen naast wonen

Per groep werden de waardevolle resultaten gedeeld. Zo kwam naar voren dat de voorkeur voor doelgroep een mix is tussen jongeren en senioren, voorzieningen zoals een hoed (huisarts onder een dak) en fysio gewenst zijn, en dat het verkeer bij voorkeur omgeleid wordt zodat dit niet door hun straten gaat. Tevens willen omwonenden hun uitzicht graag behouden en is er interesse om deel te nemen in een toekomstige klankbordgroep, die op termijn de omwonenden zal vertegenwoordigen.

Andere aandachtspunten waren de overlast van muggen door stilstaand water in de slootjes in de buurt, overlast van hondenpoep op het wandelpad naar het Noorsterpark en het ontbreken van afvalbakken aan beide zijden van het pad. Bewoners vroegen ook aandacht voor de huidige groep bewoners van de locatie, waarover zij bezorgd zijn dat indien deze groep arbeidsmigranten geen andere plek kan krijgen, dit weer kan leiden tot woonoverlast in de bestaande buurten door over bewoning en illegale verhuur. Het laatste aandachtspunt was de route voor het bouwverkeer van de nieuwbouw, waarbij de twee bruggetjes de last mogelijk niet
aankunnen. Zij hopen dan ook dat de weg achter de begraafplaats om met voorrang kan worden aangelegd zodat ook het bouwverkeer kan worden omgeleid. Zie de foto’s voor een impressie van deze eerste participatie-avond en de opgehaalde ideeën en input. Meer informatie over de opvolgende participatie-avond
wordt binnenkort met u gedeeld.

Gallerij

Onderstaand tref je de foto’s van de afgelopen bijeenkomst, 29 september 2021.

Copyright © 2021 – AnRon Investments B.V.

Webontwerp door SDG Works